PachiraSoft

Site Yönetiminde Yöneticinin istifası

Kat Mülkiyeti Kanununa göre 8 bağımsız bölüm ve üzeri binalarda kat malikleri kendi aralarından ya da dışarıdan birine gayrimenkullerinin yönetimini bırakırlar. Bu kişiye yönetici adı verilir. Bu yönetici bir kişiden oluştuğu gibi üç kişilik bir grup da olabilir o zaman bu kişilere de yönetim kurulu adı verilir.

Yönetici istediği her an istifa ederek görevini bırakma hakkına sahiptir. İstifa etme sebepleri kat maliklerinin ödemekle yükümlü olduğu borçları ödememesi ya da kendisinin sorumlu olduğu görevlerin ağır gelmesi olabilir. Yöneticinin istifası için kat maliklerinin 1/3 ünü kapsayan kat malikleri kurulu olağanüstü toplanmalıdır. Bu toplantıda yönetici istifa dilekçesini sunmalı ve yerine yeni bir yönetici seçilmelidir. Bu istifa dilekçesi; bizzat kat malikleri kuruluna hitaben yazılmalı içerisinde istifa sebebi belirtilmelidir. Ve istenildiği takdirde o ana kadarki tüm yapmış olduğu görevlere ait evraklar kat malikleri kuruluna sunulmalıdır. Fakat istifa eden kişi yönetim kurulu üyelerinden biri ise diğer üyeler görevine devam edebilirken acil bir toplantıyla istifa eden kişinin yerine birini seçmelidirler. Bu olağanüstü toplantıda şayet bir yönetici seçilemezse kat maliklerinden herhangi biri bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak oturduğu siteye bir yönetici atanmasını sağlayabilir. Bu kişi istifa eden diğer yöneticiyle aynı yetkilere sahi olacaktır.
site yönetim planı